نگاه

 

با نگاهت به یکباره

تمام شکوفه های یاییزی را

به باغ خشکیده قلبم میریزی

اما با اخم جانسوزت

خشکی یاییز را در من

تداءی میکنی..........

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید