آشيانه ای برای عشق

با مصالح کلمات

برروی درخت بلند معانی

آشيانه ای برای عشق

بنا ميکنم و

جوجه های دوستت دارم را

برای پرواز در آسمان آبی قلبت

تعليم ميدهم

/ 0 نظر / 15 بازدید