بیستون

بازافسانه ی عشقم را

بر بیستون قلب تو

حک میکنم

اما دریغ از

نگاه شیرینی که آن را بخواند

و من همچون فرهاد

بیستون قلب تو را می کاوم

تا شاید

ذره ای عشق و وفا بیابم

اما

زهی خیال باطل

 

/ 0 نظر / 16 بازدید